Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De 55-jarige Monique Bol is de derde stadsdichter van Hoogstraten. Na de doorkomst van twee jonge mannen, Daan Janssens en Michiel Van Opstal, wordt de poëtische pen nu doorgegeven aan een vrouw. Monique zal een nieuwe wind laten waaien in het stadsdichterschap, waarbij ze rekening houdt met de gewijzigde opdracht voor de stadsdichter.

Het stadsdichterschap wordt stilaan een traditie in Hoogstraten. De voorbije jaren werd Hoogstraten getrakteerd op tal van poëtische interventies door de eerste twee stadsdichters, Daan Janssens en Michiel Van Opstal. Deze laatste heeft op 27 januari de fakkel doorgegeven aan Monique Bol.

Monique benoemt haar stijl zelf als poëtisch proza, iets wat de selectiejury ook duidelijk voelde in haar werken. Met een rijke taal en een mooi gebruik ervan roept ze herkenbare beelden op die een groot publiek zullen kunnen bekoren. Aftredend stadsdichter Michiel maakte deel uit van de jury die zijn opvolger koos: “Haar stijl verschilt uiteraard van die van mij, maar dat is niet erg. Integendeel, poëzie komt in vele verschijningsvormen. Haar kandidatuur gaf blijk van een zeer uitgebreide en diepe motivatie, die voor de selectiejury de doorslag gaf”, besluit Michiel.

Monique zal de komende twee jaar niet enkel louter gedichten aanleveren, maar deze kaderen in meer uitgewerkte projecten. Na evaluatie van het stadsdichterschap stelden we immers vast dat sommige stadsgedichten te weinig ruchtbaarheid of aandacht kregen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het reglement lichtjes te wijzigen en meer nadruk te leggen op een projectmatige aanpak. Op die manier willen we de stadsgedichten sterker verankeren en beter tot hun recht laten komen.

De voordracht van Monique Bol werd op 27 januari, Gedichtendag, bevestigd door het college van burgemeester en schepenen. Wanneer haar eerste live-optreden zal plaatsvinden, is nog niet geweten. Normaal dragen we het stadsdichterschap symbolisch over tijdens de uitreiking van de Cultuurprijzen. Maar, die kan niet op de normale wijze worden georganiseerd als gevolg van de maatregelen tegen de coronapandemie.  We werken volop aan een alternatief later in het voorjaar.

Proef alvast van de poëzie van Monique met dit stukje uit ‘Zal ik je vertellen over mijn stad’:

“zal ik je vertellen over mijn stad

daar waar ik stap voor stap het ware leven leerde leven

en hoe ik wegga en toch altijd weer de weg terugvind

naar wat verpozing op een plekje in de stilte

waar nu een werelderfgoed wimpel wappert in de wind

 

ik vertel je graag wat over hoogstraten, mijn stad”