Themajaar GRENZELOOS gaat van start

Op 11 januari opende het stadsbestuur van Hoogstraten officieel het themajaar GRENZELOOS. Tal van Hoogstraatse verenigingen tekenden enthousiast in op de oproep om projecten rond het thema GRENZELOOS te ontwikkelen. Het allereerste GRENZELOOS-evenement was de theatervoorstelling Neeland op 11 januari.

Hoogstraten heeft de traditie om elke drie jaar te werken rond een centraal thema. In 2010 was dat ‘800 jaar Hoogstraten’ en in 2014 draaide het rond ‘1814: de vergeten veldslag’. In 2017 werkt de stad samen met de verenigingen rond het thema GRENZELOOS.

Grenzen zijn onlosmakelijk verbonden met Hoogstraten. Als grensstad komt Hoogstraten voortdurend in aanraking met geografische grenzen. “Maar er zijn ook andere grenzen waarop we soms botsen, als gemeenschap en als individu.” vertelt burgemeester Tinne Rombouts. “In 2017 willen we onze grenzen overstijgen. GRENZELOOS is een breed thema, waaronder we heel veel boeiende initiatieven kunnen samenbrengen. We hopen dat mensen in 2017 over deze diverse grenzen heen kijken en zich laten verwonderen.”

Het stadsbestuur deed een oproep aan de verenigingen en heel wat Hoogstraatse verenigingen hebben met groot enthousiasme projecten rond het thema GRENZELOOS ontwikkeld. Met hun activiteiten maken ze op een originele en fascinerende manier duidelijk welke grenzen ze ervaren en – vooral - hoe ze die grenzen doorbreken.

“Het themajaar wordt groots in zijn eenvoud: in de kijker zetten wat er leeft in en rond Hoogstraten,” gaat schepen van cultuur Jef Vissers verder. “Er gebeurt zoveel dat soms onder de radar verdwijnt. Met het themajaar zetten we er de schijnwerpers op.” Met een opvallende brochure in de vorm van een reispaspoort worden inwoners en bezoekers van Hoogstraten door het welgevulde jaarprogramma geloodst. Van toeristische wandelingen en zoektochten, van theatervoorstellingen en concerten tot tentoonstellingen,… het passeert allemaal de revue!

De brochure, het reispaspoort en meer info kan je bekomen bij de cultuurdienst (cultuur@hoogstraten.be) of bij de dienst toerisme (toerisme@hoogstraten.be) .