Tijdelijke knip Jaak Aertslaan vanaf 10 augustus tot en met oktober

Campus Stede Akkers is in volle expansie. Zo is binnen de bouw van het nieuwe Gastenhuys, die momenteel aan de gang is, ook een ondergrondse tunnel voorzien die het Gastenhuys met het WZC verbindt. De aanleg van die ondergrondse tunnel zorgt voor een gewijzigde verkeerssituatie ter hoogte van het WZC in de Jaak Aertslaan. 

Wanneer?

De ondergrondse tunnel wordt aangelegd vanaf 10 augustus 2021 tot en met oktober. Er staat momenteel nog geen definitieve einddatum vast, omdat de voortgang van de werken afhankelijk is van de weersomstandigheden en mogelijke onvoorziene omstandigheden.

Mobiliteitsimpact?

Vooral de plaatselijke mobiliteit zal tijdens deze werken impact ondervinden. Zo wordt er tijdens de werken een tijdelijke knip voorzien boven de werfzone op de Jaak Aertslaan ter hoogte van Blok C. Daardoor zal er geen doorgaand eenrichtingsverkeer meer mogelijk zijn rond het WZC en dit vanaf 10 augustus tot en met oktober.

Bereikbaarheid?

Onze diensten blijven te allen tijde bereikbaar. We nemen namelijk de volgende maatregelen om deze werken op een veilige manier te laten verlopen en de toegang tot het WZC, het lokaal dienstencentrum, de serviceflats, bejaardenwoningen, Homiva en het dagverzorgingscentrum steeds te garanderen.

  • Er is tweerichtingsverkeer mogelijk langs beide kanten van de Jaak Aertslaan tot aan de knip.
  • De toegang tot het onthaal blijft bereikbaar, maar zal anders verlopen. Bezoekers en bewoners kunnen de houten brug ter hoogte van de kapel aan Blok A gebruiken om tot aan het onthaal te wandelen of de lift te nemen.
  • Tijdens de werken voorzien we pijlen en werfsignalisatie die de omleidingen zullen aanduiden. 

Overzicht: gewijzigde verkeerssituatie