Verkeersmaatregelen voor bouwwerf 't Gastenhuys en de omliggende straten

Vanaf 17 februari
Gastenhuys

Op de site van het oude rusthuis Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën zijn op 17 februari de sloop- en bouwwerken voor het nieuwe gebouw ’t Gastenhuys gestart. Het stadsbestuur en aannemer Groep Van Roey nemen een hele reeks maatregelen om het verkeer rond de werf van het nieuwe Gastenhuys zo veilig mogelijk te laten verlopen.

De echte afbraakwerken starten pas over een drietal maanden omdat er eerst zo’n 3.200 vierkante meter asbest moet verwijderd worden. De werken zullen vermoedelijk zo’n twee jaar in beslag nemen. Om de veiligheid te garanderen, gebeuren enkele tijdelijke aanpassingen aan de verkeerssituatie in de omgeving.

 ’t Gastenhuys zal op het gelijkvloers een zevental zorgverlenende diensten huisvesten, waaronder een nierdialysecentrum, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Kind & Gezin, enz. Op de verdiepingen komen 35 assistentiewoningen. In de kelder is plaats voor 42 voertuigen en een fietsenberging. Er wordt ook een ondergrondse verbinding gemaakt met het woonzorgcentrum Stede Akkers.

Het plaatsen van de werfinrichting is begonnen op 17 februari. Daarna volgen de asbestverwijdering en de afbraakwerken. Voor de ruwbouwwerken wordt een jaar gerekend, de afwerking, de technische installaties en de omgevingsaanleg vergen zowat een halfjaar. De voorlopige oplevering staat gepland begin december 2021. aannemer Groep Van Roey de overlast te beperken.”

Verkeersmaatregelen rond woonzorgcentrum

 • Het auto- en fietsverkeer op de Heilig Bloedlaan ondervindt geen hinder en kan normaal plaatsvinden.
 • Het voetpad langs de Heilig Bloedlaan ter hoogte van de bouwwerf is afgesloten. We vragen de voetgangers om ter hoogte van het Klein-Seminarie over te steken en via de Heilig Bloedlaan te wandelen richting Lodewijk De Konincklaan. In de andere richting vragen we de voetgangers om ter hoogte van het kruispunt met de Loenhoutseweg over te steken (langs een nieuw zebrapad) om dan via de Heilig Bloedlaan in de richting van het centrum te wandelen.
 • Bezoekers van het sportcomplex Sportoase Stede Akkers of het woonzorgcentrum Stede Akkers moeten op een andere manier naar hun bestemming rijden. Het eenrichtingsverkeer op campus Stede Akkers wordt immers omgedraaid.  Dat wil zeggen dat alle verkeer in de richting van campus Stede Akkers via de Katelijnestraat moet inrijden en via de Loenhoutseweg moet uitrijden. Het is niet meer toegelaten om de parking van het woonzorgcentrum te bereiken via de Loenhoutseweg.
 • Voor het vrachtwagenverkeer wordt een aparte uitrit voorzien die rechtstreeks uitkomt op de Heilig Bloedlaan. Deze uitrit zal worden gecreëerd op het plein tussen het oude rusthuis en de tuin van het woonzorgcentrum.
 • Er is geen werfverkeer toegelaten op campus Stede Akkers tijdens de beginuren van de scholen (tussen 8.00 uur en 8.30 uur) en de sluitingsuren van de scholen (na 15.30 uur).

 • Het fiets- en wandelpad achteraan het Klein-Seminarie is afgesloten. Dit om te verzekeren dat de kinderen hier niet op het traject van het werfverkeer terecht komen. Het is dus niet langer mogelijk om de auto te parkeren op de parking van het woonzorgcentrum en dan met de kinderen langs dit pad naar de school te wandelen. We vragen de ouders om langs de Dreef te rijden en te parkeren op de parking van het Klein-Seminarie als je de kinderen naar school brengt.

 • De esplanade (plein naast het rusthuis) en de doorsteek naast het oude rusthuis richting Heilig Bloedlaan vallen binnen de werfzone en worden afgesloten. Ter vervanging wordt een trage weg aangelegd over het grasperk voor het WZC (richting Heilig Bloedlaan). Hier kan je dus wandelen en fietsen.

Verkeersmaatregelen Heilig Boedstraat

 • De Heilig Bloedstraat wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer vanaf de uitrit van de werf ter hoogte van de Lod. De Konincklaan tot aan het kruispunt met de Rombout Keldermansstraat. Fietsers en voetgangers mogen in de Heilig Bloedstraat nog altijd in twee richtingen rijden. Bovendien is de Heilig Bloedstraat ingericht als fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer mag fietsers niet inhalen.
 • De Remi Lensstraat is afgesloten ter hoogte van de Heilig Bloedstraat. Ter hoogte van de M. Rosiersstraat en de R. Keldermansstraat wordt aangegeven dat de M. Rosiersstraat, het E. Van den Akerplein en de Remi Lensstraat doodlopende straten zijn. Wil je met de auto vanuit de Remi Lensstraat in het centrum van Hoogstraten raken, dan moet je langs de Lodewijk De Konincklaan rijden.
 • De Hoge Lammens is afgesloten ter hoogte van de Achtelsestraat. Ter hoogte van het kruispunt L. De Konincklaan en de R.Keldermansstraat wordt aangegeven dat Epelteer, Houvast, Hoge Lammens, de L.Domsstraat en de H.Boedstraat doodlopende straten zijn. Wil je met de auto vanuit deze straten in het centrum van Hoogstraten raken, dan moet je langs de L.De Konincklaan rijden.
 • Er is een zone 30 ingesteld in het hele gebied tussen de Achtelsestraat en de L.De Konincklaan.
 • Er is een tonnagebeperking (3,5 ton) ingesteld in de H.Bloedstraat.

 

Tijdelijke verkeerssituatie 't Gastenhuys - Klik op de foto om het plannetje te vergroten

Tijdelijke verkeerssituatie Heilig Bloedstraat en ZO-Centrum - Klik op de foto om het plannetje te vergroten

Nuttige documenten