Verkiezingen: opmaak kiezerslijst

Opmaak van de kiezerslijst

De kiezerslijst werd opgemaakt op datum van 01/03/2019.  Iedereen die op deze datum ingeschreven was in het bevolkingsregister van Hoogstraten en voldeed aan de kiesvoorwaarden werd op deze lijst opgenomen.  Kiezers die na deze datum verhuizen naar een andere gemeente moeten toch stemmen in de vorige verblijfplaats.

Inzage kiezerslijst

Vanaf de vaststelling van de kiezerslijst door het College van Burgemeester en Schepenen en uiterlijk op 14 mei 2019 kan elke kiezer inzage krijgen in de kiezerslijst en eventueel bezwaar indienen indien de gegevens niet correct zijn.  Hiervoor mag u zich wenden tot de dienst Burgerzaken.