Verkoop pluimvee en vogels op openbare markten

Ophokplicht

Nadat besmettingen met hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 werden vastgesteld bij 2 hobbyhouders, respectievelijk in Sainte-Ode (provincie Luxemburg) en in Soignies (provincie Henegouwen), werden maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo werd onder meer de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten en tentoonstellingen en beurzen verboden. 

Op zondag 2 juli zijn de maatregelen versoepeld.

Buiten de afgebakende gebieden

- is de verkoop van pluimvee en andere vogels op openbare markten opnieuw toegelaten onder de volgende voorwaarden:

+ enkel professionele verkopers zijn toegestaan. De occasionele verkoop door particulieren blijft verboden.

+ er mogen geen watervogels (eenden, ganzen, zwanen, ...) aanwezig zijn of te koop aangeboden worden

+ indien meerdere handelaars aanwezig zijn, dan moeten deze zo ver als mogelijk uit elkaar geplaatst worden

- zijn andere verzamelingen waaraan pluimvee deelneemt (tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, ...) opnieuw toegelaten onder volgende voorwaarden:

+ de organisator respecteert de algemene voorwaarden voor verzamelingen

+ er mogen geen watervogels (eenden, ganzen, zwanen, ...) aanwezig zijn

+ alle aanwezige pluimvee moet in de 10 dagen voor de verzameling opgehokt gezeten hebben

Binnen de afgebakende gebieden

- is het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee opnieuw toegestaan onder volgende voorwaarden:

+ het betreft vogels afkomstig van buiten de zones

+ het betreft vogels afkomstig van een vogelhouderij gelegen in de zone, maar die niet tegelijk ook pluimvee houd

+ het betreft vogels afkomstig van een vogelhandel/vogelwinkel.

- is het verzamelen van pluimvee en andere vogels nog steeds verboden, uitgezonderd het verzamelen van sportduiven met het oog op wedstrijdvluchten.

De andere eerder vastgelegde maatregelen in de zones en de rest van het land blijven van toepassing.

 

 

Het FAVV herinnert er ook aan dat de professionele houders in het ganse land en alle hobbyhouders in de zones, waar veel watervogels aanwezig zijn, het ganse jaar door verplicht zijn om hun dieren binnen te voederen en te drenken. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/).

Het FAVV vraagt ook alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

  Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

- Alle informatie over vogelgriep: favv.be/dierengezondheid/vogelgriep
- Informatie voor hobbyhouders: favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp