Vuurwerk met oudjaar kan enkel met toelating

Veiligheid, maak er (vuur)werk van!

Wil je vuurwerk aankopen om in de nacht van oud naar nieuw af te schieten? Dit mag enkel na toelating van de burgemeester. Je moet jouw aanvraag indienen bij de onthaalbalie in het stadhuis.

Ben je jonger dan 16, dan krijg je geen toelating. Ben je tussen 16 en 18 jaar, dan heb je de toelating van jouw ouders nodig.

Verwittig voor het afsteken van het vuurwerk jouw buren. Hou iedereen op een veilige afstand én volg goed de gebruiksaanwijzing. Is er sterke wind of zijn er omstandigheden die een negatieve invloed hebben op de veiligheid? In dergelijke situaties kan het afsteken van vuurwerk niet doorgaan. 

Verknal uw feest niet
Gebruik vuurwerk veilig!

De schitterende kleuren van vuurwerk in de nachtelijke hemel fascineren iedereen. Maar opgelet: vuurwerk is geen speelgoed. Het zijn springstoffen die niet iedereen in handen mag krijgen en die je ook niet zomaar overal mag gebruiken. Vuurwerk kan zeer zware brandwonden aan de handen en in het gezicht veroorzaken, in het ergste geval kan het zelfs tot een dodelijke afloop leiden. Om er zeker van te zijn dat jouw feest een vreugdevol gebeuren blijft en niet uitdraait op een nachtmerrie, neem je best de volgende voorschriften in acht:

 • Koop vuurwerk uitsluitend in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een verkoopvergunning, afgeleverd door de lokale overheid.
 • Een betrouwbare verkoper beveelt je een veilig product aan en legt je de werking ervan uit. Hij kan je ook een lijst met veiligheidsmaatregelen meegeven.
 • De verkoop van vuurwerk door ambulante handelaars op beurzen en (rommel)markten is verboden. Koop er nooit vuurwerk!
 • Het verzenden van vuurwerk via de post of met een pakjesdienst is verboden.
 • Wees bijzonder waakzaam als je aankoopt via het internet. Sommige artikelen die via internet aangeboden worden, zijn illegaal in België en kunnen gevaarlijk zijn.

Bespaar uw huisdier een oorverdovend nieuwjaar

Voor het welzijn van onze dieren wordt vuurwerk best niet of zo weinig mogelijk gebruikt. Het veroorzaakt stress en elk jaar zijn er dieren die uit schrik weglopen of ontsnappen uit de weide. Het beste is dus om geen vuurwerk af te steken. Maar als je dat toch van plan bent, of je hebt er weet van dat jouw buurtbewoners dit van plan zijn, kan je alsnog je voorzorgen nemen met volgende tips:

 • Laat je hond op 31 december best uitsluitend aangelijnd uit vóór  het vuurwerk is losgebarsten.
 • Hou liefst alle huisdieren binnen van zodra het donker wordt en zet TV of radio aan om het ergste lawaai te dempen.
 • Hou weidedieren, zoals paarden, ezels, pony's en runderen op stal.
 • Steek geen vuurwerk af in de onmiddellijke omgeving van een dier.
 • Verwittig buren en de landbouwers uit de omgeving, zodat ze de nodige maatregelen kunnen nemen.
 • Wil je toch per se vuurwerk afsteken, weet dan dat er diervriendelijk vuurwerk bestaat. Dit maakt tot 60% minder lawaai. 

Meer info over vuurwerk