Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Het nieuwe jaar is net ingezet en dat brengt enkele veranderingen op het vlak van energie met zich mee. Hieronder geven we een overzicht van wat er sinds de jaarwending is veranderd in verband met je energieverbruik.

1. Energiecontracten en -besparing

De samenaankoop groene stroom in oktober 2021 had niet het gewenste resultaat. Geen enkele leverancier wilde de sprong wagen en de samenaankoop werd voor de eerste keer sinds jaren opgeschort. In afwachting van meer stabiliteit op vlak van energieprijzen is er nu toch al de mogelijkheid om je in te schrijven op de volgende samenaankoop van iChoosr. Daarvan zullen eind mei 2022 de resultaten bekend zijn en krijgt iedereen een voorstel, op voorwaarde dat er zich een leverancier aanbiedt. Ga naar de website van iChoosr (www.ichoosr.be/nl/groepsaankoop-energie) en schrijf je in met de gegevens van je laatste eindafrekening. Ook in oktober 2022 komt er weer een samenaankoop groene stroom waarvoor de stad inschrijfmomenten zal organiseren.

2. Premies van Fluvius in 2022

Alle premies die in 2021 van toepassing waren bij netbeheerder Fluvius blijven ook in 2022 behouden in afwachting van de eengemaakte premie, die is aangekondigd. Heb je vragen over premiebedragen van onder andere  dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, een zonneboiler, zonnepanelen, een warmtepomp of een warmtepompboiler? Dan kan je hiervoor de dienst Wonen contacteren.

3. Premie Vlaamse overheid voor thuisbatterijen

Vanaf 1 januari 2022 zal de premie voor de plaatsing van een thuisbatterij dalen. Voor volledige aanvraagdossiers ingediend tot eind 2021 bedraagt de premie maximaal 2.550 euro. Vanaf 2022 zal deze premie dalen naar maximaal 1.725 euro. Het premiebedrag is afhankelijk van de capaciteit van de thuisbatterij.

4. Verbod op vervanging stookolieketel indien aardgas beschikbaar is

 Vanaf 1 januari 2022 is het in bestaande woongebouwen en niet-residentiële gebouwen niet meer toegelaten om een stookolieketel te plaatsen als er in je straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Denk dus zeker aan een alternatief. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk.

5. Enkel nog een recent EPC toegelaten bij de verkoop van woningen

Wanneer je je woning of appartement verkoopt, mag je enkel nog gebruikmaken van een EPC opgemaakt vanaf 2019. Dit EPC herken je aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Eerder mocht het EPC maximaal 10 jaar oud zijn bij verkoop. Bij verhuur mag je het bestaande EPC van maximaal 10 jaar oud blijven gebruiken.

6. Korting op registratierechten bij ingrijpende energetische renovaties

Bij aankoop van een enige eigen woning wordt de registratiebelasting verlaagd van 6% naar 3%. Dit nieuw tarief is van toepassing op alle koopovereenkomsten waarvan de akte vanaf 1 januari 2022 wordt verleden. Dat geldt ook wanneer de compromis nog in 2021 werd ondertekend.

Voor zij die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, is er een aanvullend verlaagd tarief. Je moet dan vanaf 2022 nog maar 1% registratiebelasting betalen. Daarnaast worden ook de EPB-eisen voor een ingrijpende energetische renovatie vanaf 2022 strenger. Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2022 moet je een E-peil van maximaal E60 behalen (ipv E70).