Week van de pleegzorg - Er kan nog een bordje bij

Hoogstraten Pleegzorggemeente

Van 15 tot 24 november 2019 is het de Week van de Pleegzorg. Een moment bij uitstek om stil te staan bij het belang van de Vlaamse pleeggezinnen, die elke dag opnieuw klaarstaan voor kwetsbare kinderen. Of die zorgen voor volwassenen met een beperking en/of een psychische problematiek. Als pleegzorggemeente zet Hoogstraten pleegzorg in de kijker tijdens deze week.

In de BiB van Hoogstraten vind je een themastand met boeken, flyers, enzovoort. En onder het motto ‘er kan nog een bordje bij’ zetten we op een vijftal plaatsen in het straatbeeld een eettafel. Hiermee willen we mensen even laten stilstaan bij het open stellen van hun huis en huiselijke warmte voor pleegkinderen.

Wist je dat er vandaag meer dan 5.300 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis.
Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Een pleegkind kan vele jaren in je gezin wonen. Maar je kunt er ook voor kiezen om een pleegkind enkel in het weekend op te vangen of tijdens de vakanties. Je kan zelfs pleeggezin worden van een kind dat je al kent. Bijvoorbeeld een kind dat een tijdje wordt opgevangen door oma en opa of door een bevriende buur. Als erkend pleeggezin krijg je immers ondersteuning van een pleegzorgbegeleider.
Tenslotte kunnen ook pleeggasten, volwassenen met een beperking en/of een psychische problematiek,  terecht bij gastgezinnen.

Hoogstraten pleegzorggemeente

Sinds mei is Hoogstraten een Pleegzorggemeente. We vinden het dan ook belangrijk om mensen actief te sensibiliseren over pleegzorg en hen ervoor te enthousiasmeren. Dit doen we met in het oog springende acties maar ook door het verspreiden van info. Er is nog een groot tekort aan pleeggezinnen en daarom is het van groot belang om pleegzorg beter gekend te maken. Of je nu getrouwd, single of een nieuw samengesteld gezin bent, zelf kinderen hebt of niet … iedereen met een hart voor kwetsbare kinderen of volwassenen kan zich opgeven als kandidaat-pleeggezin of gastgezin. Je volgt een voorbereidingstraject en kan dan kiezen voor de vorm van pleegzorg die het best bij je past.

Meer informatie:  tel. 0800 30181

Wil je meer weten over pleegzorg?