Welkom aan het snelloket

Na de verbouwingen in het administratief centrum en de introductie van het klantengeleidingssysteem wenst het stadsbestuur van Hoogstraten een volgende stap te zetten in de verbetering van de dienstverlening aan de burger. Voor een aantal diensten die weinig tijd vragen, kunnen burgers voortaan rechtstreeks terecht bij het snelloket aan de onthaalbalie van het administratief centrum.
Stad Hoogstraten heeft haar team van onthaalmedewerkers versterkt, zodat in het snelloket steeds voldoende personeel aanwezig is. Dat maakt het langskomen bij onze stadsdiensten weer een stukje aangenamer en – vooral – minder tijdrovend.
Bij het snelloket kan u voortaan terecht voor:

 • Bewijs van leven
 • Afhalen van reispaspoort of rijbewijs
 • Ouderlijke machtiging
 • Aanvragen en afleveren van token
 • Opvragen attesten bevolking (getuigschrift van woonst, samenstelling gezin, bewijs nationaliteit,…)
 • Aanvragen mantelzorgpremie
 • Aanvraag toelage afval geboorte/incontinentie
 • Afgeven van aanvragen voor vergunningen
 • Verkoop van groene/blauwe vuilniszakken
 • Aanvragen voor terrassen
 • Meldingen van defecten/sluikstorten
 • Ophalen van lastenboeken aanbestedingsprocedures
 • Aanschaffen van parkeerkaarten
 • Ontvangstbewijzen voor sollicitaties en offertes
 • enz.

Voor het nieuwe jaar kondigt het stadsbestuur nog een verdere stap in de uitbreiding van de dienstverlening aan. Vanaf 3 januari 2018 gaan de burgers immers ook de mogelijkheid hebben om langs te komen op afspraak. Op afspraak werken heeft het voordeel dat de klant sneller wordt geholpen. Een bijkomend voordeel is dat de afspraak ook kan gemaakt worden buiten de openingsuren van de loketten.

 

Efficiëntere dienstverlening

Het stadsbestuur heeft zich tot doel gesteld om de mensen zo efficiënt mogelijk te willen helpen en de wachttijd voor burgers zo beperkt mogelijk te houden.

In juli 2016 introduceerde het stadsbestuur daarom reeds het e-loket. Hierdoor zijn heel wat diensten beschikbaar via onze website, waarvoor u dus zelf geen verplaatsing meer móet doen naar het stadhuis. Uw adreswijziging, een bewijst van woonst, het getuigschrift van inschrijving, een aanvraag voor een evenement; dat zijn allemaal zaken die u voortaan van thuis uit in orde kan brengen.

Begin september 2017 werd het klantgeleidingssysteem geïntroduceerd. Dit systeem verwijst u naar het juiste loket en geeft iedereen een volgnummer. Zo moet u ook niet meer zelf op zoek gaan naar de precieze plek waar u moet zijn en is het duidelijk wanneer u aan de beurt bent.