Werken John Lijsenstraat worden uitgesteld naar najaar

Sommige grote eiken worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen
John Lijsenstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigde in februari aan dat er een grondige vernieuwing is gepland in 2020 van het wegdek van de John Lijsenstraat (N146) in Meer. Dit zal gebeuren over een afstand van zo’n 3 km tussen het kruispunt Hoogeind en de Nederlandse grens. Ook ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E19 zal dus een nieuw wegdek worden aangelegd. Als gevolg van de coronacrisis kunnen de werken evenwel niet volgens planning gebeuren in april. Ze worden uitgesteld naar het najaar.

Bomen worden vervangen
Op een deel van het traject - namelijk tussen het Hoogeind en de Zundertseweg worden ook een aantal dikke eikenbomen vervangen die de veiligheid in het gedrang brengen. Tussen de snelweg en de Nederlandse grens blijven alle bomen staan.

Waarom is er gekozen voor de vervanging van een aantal dikke eikenbomen tussen het Hoogeind en de Zundertsweg? Volgens AWV zijn zij zodanig in omvang toegenomen, dat ze de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang brengen. Op sommige plekken is de wegbreedte zeer beperkt, omdat de bomen vlak langs of op de wegrand staan. Kruisende bussen of vrachtwagens komen daardoor in de problemen. De dikke bomen beperken ook de zichtbaarheid bij het in- en uitrijden van de aangrenzende opritten. Bovendien richten de boomwortels schade aan het wegdek en de fietspaden aan.

Voor het kappen van de bomen zal de straat gedurende een tweetal weken worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding wordt aangegeven. Bestemmingen in de werfzone blijven grotendeels bereikbaar, behalve tijdelijk in de specifieke zone waarin de kapwerken plaatsvinden. Daarna wordt de nieuwe weg aangelegd.

De verwijderde bomen worden nog niet onmiddellijk vervangen. Dat gebeurt tijdens een volgend plantseizeon. Vermoedelijk zullen jonge lindebomen worden aangeplant.

De nieuwe rijweg

Na de verwijdering van de geselecteerde bomen, wordt het wegdek van de John Lijsenstraat (N146) aangepakt met twee nieuwe lagen asfalt. Eerst worden de bovenste lagen van het oude asfalt afgefreesd. De uitvoering van deze asfaltwerken zal ook ongeveer twee weken in beslag nemen. Omdat het gaat om een uitgestrekte zone van zo’n 3km, worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Daarbij wordt de werkzone telkens afgesloten voor verkeer, dus ook voor bestemmingsverkeer. De fietspaden blijven steeds toegankelijk.