Werkgelegenheid voor kansengroepen via natuurbeheer in Kolonies

Hoogstraten ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Merksplas en Natuurwerk
Reintegratie door natuurwerk

Op 16 augustus a.s. tekenden de gemeenten Merksplas en Hoogstraten, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurwerk vzw een samenwerkingsovereenkomst. Het doel van dit project is tweeledig. Enerzijds willen we met dit project komen tot een beter geïntegreerd beheer en onderhoud van de sites op Wortel-Kolonie en Merksplas-Kolonie in uitvoering van de opgestelde beleidsplannen. Maar meer nog geven we op deze manier kansen aan mensen, die verder af staan van de reguliere arbeidsmarkt, om heb via natuur- en landschapsonderhoud arbeidsritme en -attitude bij te brengen.

Aan werkopdrachten is er alvast geen gebrek. Het geheel van de kolonies beslaat immers bijna 1000 hectaren. We denken in eerste instantie aan het onderhoud van de omgeving en parking van het bezoekerscentrum, de kenmerkende drevenstructuur en de natuurontwikkeling aan Bootjesven.

De provincie Antwerpen geeft voor dit project een geldelijk ondersteuning van 30.000 euro vanuit het departement voor sociale economie voor het eerste jaar van het project. ANB heeft ondertussen beslist om ook financieel bij te dragen aan het project. De ‘buren’ van het ministerie van justitie, Directeur Generaal EPI (penitentiaire instellingen), onderzoeken de mogelijkheid om deel te nemen aan dit project met als doel de slaagkansen op een reïntegratie van gedetineerden te bevorderen.

Om het project alle slaagkansen te geven wordt gestart met een kleine maar volwaardige ploeg onder leiding van de ploegleider van Natuurwerk. Natuurwerk heeft in de afgelopen jaren voldoende expertise opgebouwd om zogenaamde doelgroep-medewerkers te begeleiden en na verloop van tijd te laten doorstromen naar het normaal economisch circuit . 

Meer info: