Word vrijwilliger reanimatie

Hoogstraten neemt voortouw in EVapp-project

Op 28 februari waren ruim 100 mensen aanwezig op de infovergadering over het EVapp-project. Dat is een oproepsysteem dat bij hartfalen vrijwilligers in de buurt mobiliseert, die bijstand kunnen verlenen aan het slachtoffer tot de hulpdiensten arriveren. Hoogstraten is de eerste stad in België waar EVapp wordt gelanceerd. 

In ons land worden jaarlijks 11.000 mensen slachtoffer van hartfalen. Voor die slachtoffers is een snelle hulpverlening van levensbelang. Elke minuut dat ze geen reanimatie krijgen, dalen hun levenskansen met 10 procent. Aangezien de aanrijtijden voor de ziekenwagen in Hoogstraten tot 15 minuten kan oplopen, kan de hulp van een vrijwilliger met kennis van reanimatie levens redden. "Uit een proefproject dat in Amerika werd gedaan, waarbij ook burgers werden ingeschakeld, wleren we dat ongeveer 25 procent van de slachtoffers gered kan worden dankzij de inschakeling van vrijwilligers", zegt dokter Winne Haenen.

Het Hoogstraatse stadsbestuur wil een vrijwilligersnetwerk opzetten dat de eerste zorgen toedient. Deze mensen krijgen een opleiding in reanimatie en leren werken met de AED-toestellen die over het hele grondgebied van Hoogstraten zijn geïnstalleerd. De vrijwilligers worden opgeroepen via het EVapp-communicatiesysteem . Op 1 maart 2017 is EVapp in werking getreden in Hoogstraten. 

EVapp-project

EVapp is een oproepsysteem dat bij een noodgeval zoals een hartaanval vrijwilligers mobiliseert, die een opleiding reanimeren en defibrilleren hebben gevolgd en die zich bij het systeem hebben geregistreerd. EVapp bestaat enerzijds uit een smartphone-applicatie. Anderzijds is EVapp ook beschikbaar voor personen zonder smartphone. Zij krijgen een sms toegestuurd indien er een hartstilstand plaatsvindt in de nabijheid van hun thuisadres.

Als er een hartstilstand plaatsvindt en de 100/112-centrale wordt verwittigd, zal deze niet alleen de klassieke nooddiensten (ambulance en MUG) mobiliseren, maar ook het EVapp-systeem activeren. Via de EVapp-applicatie worden nabije vrijwilligers opgeroepen.  Als de vrijwilliger de oproep aanvaardt, zal hij of zij via de ingebouwde GPS worden begeleid naar de locatie van het noodgeval.  Hij of zij kan de reanimatie starten en de tijd bufferen tot de urgentiediensten arriveren. Maar EVapp doet meer: zo bekijkt de applicatie ook voor elke reanimatie of er een AED in de nabijheid is en begeleidt hij de vrijwilliger tot bij het toestel. 

Vormingen reanimeren en defibrilleren

Al wie minstens zestien jaar oud is (of wordt in het kalenderjaar waarin de cursus start), kan gratis deelnemen aan de vorming reanimeren en defibrilleren. De cursus biedt een basisopleiding van 3 uur. De vrijwilligers die instappen in het proefproject EVapp moeten éénmaal per 5 jaar de opleiding volgen.

Wanneer?

  • Dinsdag 7 maart van 18.45 tot 22.30 uur (volzet)
  • Dinsdag 21 maart van 18.45 tot 22.30 uur (volzet)
  • Dinsdag 2 mei van 18.45 tot 22.30 uur (volzet)
  • Dinsdag 9 mei van 18.45 tot 22.30 uur (volzet)
  • Dinsdag 16 mei van 18.45 tot 22.30 uur (volzet)
  • Dinsdag 19 september  van 18.45 tot 22.30 uur
  • Dinsdag 10 oktober van 18.45 tot 22.30 uur
  • Dinsdag 24 oktober van 18.45 tot 22.30 uur

Waar?

Lokalen Rode Kruis Hoogstraten – Slommerhof 18 – 2320 Hoogstraten

Inschrijven: Dienst onthaal stadsbestuur Hoogstraten – 03/3401911 – onthaal@hoogstraten.be