Wordt Wortel Kolonie Werelderfgoed?

Koloniën van Weldadigheid dienen kandidatuur in

Een delegatie onder leiding van Lieven Van Gils heeft de kandidatuur ingediend van de 'Koloniën van Weldadigheid' voor het Werelderfgoed-statuut van Unesco. Vol goede moed trok het gezelschap op donderdag 19 januari richting Parijs om de nominatie te overhandigen aan het Werelderfgoedcentrum.

Samen met de Nederlandse koloniën maken Wortel -en Merksplas-kolonie kans om als eerste landschap in België op de werelderfgoedlijst te komen. Of het al dan niet op de Unesco-lijst terecht komt, zal pas na onderzoek van een jury blijken. Er zijn jaren van voorbereiding aan de nominatie vooraf gegaan. De gebouwen op de sites worden momenteel nog volop gerenoveerd. Er is een logo ontwikkeld met bijhorende informatiecampagne en vanaf dit voorjaar zouden de eerste toeristen de gerenoveerde site kunnen bewonderen. Onder meer peter Lieven Van Gils helpt met de bekendmaking van het dossier.  Het is de bedoeling om de erkenning als Werelderfgoed te verkrijgen in 2018,  25 jaar na de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993.

Wortel-Kolonie

De kolonie van Wortel is één van de zeven gewezen Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België. Er zijn er nog in Merksplas, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans en Veenhuizen. Hun oprichting tussen 1818 en 1825 was een voor die tijd vooruitstrevend maatschappelijk experiment om armoede te bestrijden door mensen op te vangen, op te leiden en tewerk te stellen in de landbouw. Ze kenmerken zich door een ontginningslandschap met gestichten en koloniehuisjes en brede lanen die qua uitstraling sterk op elkaar lijken en bovendien nog in goede staat verkeren. Het is verwonderlijk hoe deze 7 koloniën in België en Nederland, 350 km van elkaar verwijderd, een gelijklopende geschiedenis en ontwikkeling kennen.

Sinds 2012 werkt het stadsbestuur van Hoogstraten daarom nauw samen met 13 andere partijen om een nominatiedossier op te bouwen voor Unesco. De erkenning als werelderfgoed zou om meer dan één redenen historisch zijn. De erkenning benadrukt namelijk het belang van de koloniën in het verleden én in het nu. Het is een erkenning voor iedereen die rond het armoedeverhaal werkt want tot op de dag van vandaag liggen daar nog grote uitdagingen. Voor ons, inwoners van Hoogstraten, is het een bepalend landschap waar we het evenwichtig samengaan tussen akkers, bossen, machtige dreven en mythische gebouwen in ere willen houden. Het is een plek die velen onder ons goed kennen en waar we graag komen om te genieten. Een plek waar we trots op zijn en die we willen delen.

Het zou ook betekenen dat onze stad in België een bevoorrechte plaats zou krijgen inzake Werelderfgoed. In gans België zijn er maar twaalf Werelderfgoedmonumenten en Hoogstraten zou er daarvan twee tellen. Maar het is niet omwille van dat prestige dat stad Hoogstraten inzet op dit dossier. Een Werelderfgoedstatus maakt een wereld van verschil om de nodige aandacht en middelen te verkrijgen om deze (verborgen) parels in ere te houden. Wilt u het ganse verhaal van nabij volgen, kijk dan zeker op www.kolonienvanweldadigheid.eu