Worteldorp wordt heraangelegd vanaf 16 augustus

Voet- en fietspaden in beton

Vanaf midden augustus tot midden september zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uitvoeren aan Worteldorp/Langenberg (N124) in Wortel. Het stadsbestuur van Hoogstraten is blij dat de vernieuwing van het wegdek en het aanleggen van een voet- en fietspad in beton het rijcomfort en de verkeersveiligheid zullen verbeteren.

Over een lengte van ongeveer 600 meter wordt de toplaag van het wegdek vernieuwd van bakker Vermeersch tot het einde van de bebouwde kom in de richting van Merksplas (t.h.v. huisnummer 21). Daarnaast worden ook de fiets- en voetpaden gedeeltelijk vernieuwd in beide richtingen. 

Het rijcomfort voor fietsers en voetgangers wordt flink opgekrikt. Tussen bakkerij Vermeersch en het kruispunt van de Klinketstraat met de Oude weg bestaat het fietspad momenteel uit klinkers. Verzakte klinkers en putten in het fietspad maken het fietsen weinig comfortabel en belemmeren een goede waterafvoer. Het is daarom een goede zaak dat het oude fietspad langs beide kanten wordt opgebroken en vervangen door een comfortabel en duurzaam fietspad in beton. Samen met de vernieuwing van het fietspad worden ook de aanliggende voetpaden mee vernieuwd.

De dorpsraad van Wortel en het Hoogstraatse stadsbestuur waren hier al geruime tijd vragende partij voor. Het is goed dat AWV hier nu werk van maakt.

Het stadsbestuur roept de Wortelnaren en de weggebruikers op om tijdens de periode van werken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, respect op te brengen voor de andere weggebruikers en de omleidingen strik te respecteren.

Drie fasen

  • 16 t/m 28 augustus: Tijdens de eerste fase worden de fiets- en voetpaden opgebroken.
  • 29 augustus t/m 1 september: Daarna wordt het asfalt van het wegdek vernieuwd richting Hoogstraten en wordt het beton voor de nieuwe fietspaden gegoten 
  • 3 t/m 21 september: In de derde fase worden de nieuwe voetpaden aangelegd. Deze laatste fase zal mogelijk sneller afgelopen zijn naargelang de werken vorderen.

Omleidingen

Doorgaand en zwaar verkeer wordt tijdens de volledige periode van de werken in beide richtingen omgeleid via Merksplas en Rijkevorsel. Lokaal verkeer blijft tijdens de werken meestal mogelijk, behalve tijdens de tweede fase. Dan is de N124 gedurende vier dagen volledig afgesloten. Fietsers volgen van 16 augustus t/m 1 september in beide richtingen een plaatselijke omleiding via Oude Weg, Moerklokstraat, Kerkpad en Sint-Jansstraat.  De bussen van De Lijn kunnen steeds door, behalve op 31 augustus. De Lijn rijdt die dag niet.

Omleidingen Worteldorp

Omleidingsplan Worteldorp