Zitdag pensioenen in augustus uitgesteld

Elke tweede dinsdag van de even maanden vindt een zitdag over pensioenen plaats door een externe medewerker. 

De zitdag in augustus gaat niet door omwille van vakantie. Je kan dan bij de dienst burgerzaken terecht met vragen over pensioenen.