Sint-Jan-De-Doperkerk

Wortel
Sint-Jan-de-Doper-kerk Wortel

Dit sobere, gotische dorpskerkje dateert uit de 15de eeuw, al kan het benedengedeelte in de kerk wel ouder zijn. In de massieve toren hangt het oudste klokje uit de streek (1421). De laatbarokke doopkapel met zijportaal tegen de zuidwand van de toren, dateert uit de 18de eeuw. De glas-in-loodramen uit 1935 zijn van Jan Huet (1903-1976), een Wortelse kunstenaar die op het kerkhof vlakbij de kerk begraven is. In de zijkant van de kerk steekt een kanonskogel. Deze kanonskogel werd door de Fransen in 1814 afgevuurd tijdens de Slag van Hoogstraten. Links boven de deur bevindt zich een geijkt referentiepunt van het Belgische triangulatienet (hoogtemetingnet); het eenduidig gelokaliseerde punt is precies gelegen op 24,180 meter boven het gemiddelde waterpeil van de Noordzee in Oostende.

Het kleine huisje aan de kerk, als het ware ruimtelijk geïntegreerd binnen de omheining van het kerkhof, was eertijds het zogenaamde ’Beneficiael huys‘, de woning van de kapelaan. Het huidige gebouw is het resultaat van een verbouwing uit 1787. Architecturaal is en blijft dit pand hoe dan ook een verwijzing naar de schamele behuizing en de sobere levensstijl die in die tijd aan de functie van kapelaan verbonden was.