Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Stad Hoogstraten is een Hartveilige gemeente en partner van EVapp. Daarom voorziet de stad Hoogstraten ondersteuning voor het ontsluiten van private AED’s.
Het doel van deze steun is private AED’s publiek toegankelijk te maken en zo het AED-netwerk in Hoogstraten uit te breiden. Hiermee worden de overlevingskansen van slachtoffers van hartfalen merkelijk groter.  

Welke steun biedt stad Hoogstraten?

  1. Een toelage voor de aankoop van een buitenkast met omvormer voor een AED.
  2. Een toelage voor de vervanging van de AED-pads / elektroden en batterij na gebruik bij een noodgeval.
  3. Publiek toegankelijke AED’s worden verzekerd tegen diefstal, vandalisme, e.d.
  4. Een voorbeeld van lastenboek of richtlijnen voor de aankoop van een AED en toebehoren.
  5. Gratis opleidingen reanimeren en defibrilleren (in samenwerking met Rode Kruis Hoogstraten).

1. Aanvraag toelage voor een buitenkast voor een AED

Stap 1: aanvraag advies over de ontsluiting van een private AED
U kan vooraf advies vragen om na te gaan of de AED en de buitenkast die u wenst te gebruiken of aan te kopen voldoen aan de vereisten. Dit is geen verplichting, maar het geeft meer zekerheid over de toekenning van een toelage.
Stap 2: aanvraag toelage voor een buitenkast voor de ontsluiting van een private AED
Dit kan u aanvragen tot 6 maanden na aankoop van de buitenkast. Bij de aanvraag moet u wel de nodige bewijzen voegen.
Na toetsing van de aanvraag aan de voorwaarden van het reglement, en de toekenning van een toelage door het college van burgemeester en schepenen zal de toelage worden uitbetaald.

2. Aanvraag toelage voor de vervanging van AED-pads / elektroden en batterij

Dit kan enkel worden aangevraagd voor AED's die in zijn opgenomen in het netwerk van publiek toegankelijke AED's.
Neem hiervoor contact op met de dienst samenleving.

3. Verzekering van de AED

Na de toekenning van een toelage wordt de AED inclusief de buitenkast automatisch mee opgenomen in de verzekeringspolis van stad Hoogstraten.

4. Informatie en richtlijnen voor de aankoop van een AED en toebehoren

Wenst u een voorbeeld van lastenboek of richtlijnen voor de aankoop van een AED en toebehoren? Neem dan contact op met de dienst samenleving.

5. Opleidingen reanimeren en defibrilleren

In samenwerking met Rode Kruis Hoogstraten biedt de stad gratis opleidingen reanimeren en defibrilleren. Deze opleiding duurt één avond (3 à 3,5 uur). U, of uw leden, medewerkers of werknemers kunnen zich steeds inschrijven voor het open aanbod (drie vormingsavonden in het voorjaar en drie in het najaar).
Voor grotere groepen - tussen 10 en 20 deelnemers - kan eventueel naar een apart opleidingsmoment worden gezocht. Neem hiervoor contact op met de dienst samenleving.
  • Hoe meer mensen een opleiding reanimeren en defibrilleren, eerstehulpverlener, of bedrijfshulpverlener hebben gevolgd, hoe groter de kans op snelle hulp bij noodgevallen.
  • We vragen ook dat zoveel mogelijk mensen die een medische training hebben gevolgd zich opgeven als vrijwilliger bij EVapp.
Onze tips voor bedrijven:
  • Organiseert u een opleiding bedrijfshulpverlening, of neemt u of uw werknemers deel aan zo’n opleiding? Zorg ervoor dat reanimatie en defibrillatie (met een AED) hierbij zeker aan bod komt.
  • Geef uw werknemers die als EVapp-vrijwilliger zijn geregistreerd indien mogelijk de toelating om de werkplek te verlaten bij een oproep van EVapp. Maak hierover goede afspraken binnen uw school of bedrijf.