Erkenning en startsubsidie

Verenigingen kunnen een erkenning door de gemeenteraad aanvragen. Zij ontvangen uitsluitend bij de eerste erkenning een startsubsidie van 125 euro binnen de perken van het voorziene begrotingskrediet.

Procedure

Een vereniging kan gedurende het hele jaar een erkenning aanvragen bij de dienst cultuur en vrije tijd.
Het gemeentebestuur stuurt in de loop van de maand augustus een aanvraagdossier naar alle gekende verenigingen. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk 30 september worden ingediend.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een eerste erkenning met de bijhorende startsubsidie, moet de aanvrager bewijzen kunnen voorleggen van zijn activiteiten, van het feit dat ze openstaat voor nieuwe leden en dat ze niet langer dan vijf jaar bestaat.