Werkingssubsidie Socio-culturele verenigingen

Socio-culturele verenigingen kunnen een subsidie krijgen voor hun reguliere werking. Er werd een subsidiereglement uitgewerkt waarbij de nadruk ligt op vormingsinitiatieven en jeugdwerking cultuur.

Procedure

Voor de werkingssubsidies voor de reguliere werking stuurt het gemeentebestuur in de loop van de maand augustus een aanvraagdossier naar alle gekende verenigingen. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk 30 september worden ingediend.

Voorwaarde

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie dient de vereniging erkend te zijn in de categorie socio-culturele verenigingen