Projectsubsidie socio-culturele verenigingen en kunstenaars

Voor uitzonderlijke culturele projecten en initiatieven is er een reglement voor projectsubsidies aan socio-culturele verenigingen én kunstenaars.

Procedure

Voor de projectsubsidie dient er minimaal 3 maanden voor het evenement een aanvraag te gebeuren bij het stadsbestuur. Een aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier digitaal of ingevuld te bezorgen bij de dienst cultuur en vrije tijd.

Voorwaarden

  • projecten en initiatieven moeten de reguliere werking overstijgen.
  • De projectsubsidie kan toegekend worden aan erkende Hoogstraatse sociaal-culturele verenigingen, aan een samenwerkingsverband van deze of aan Hoogstraatse kunstenaars of cursisten van het IKO die een aanvraag hiertoe indienen.
  • Kunstenaars woonachtig in Hoogstraten kunnen gezamenlijk een cultureel project indienen.
  • Eenzelfde aanvragende vereniging, kunstenaar of samenwerkingsverband van verenigingen of kunstenaars kunnen maar tweejaarlijks een projectsubsidie verkrijgen.