Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging (enkel voor sportvereniging)

Via dit reglement worden punten toegekend voor de kwalitatieve werking van de sportvereniging. Naast het waarderen van het aantal leden van de vereniging, worden er ook punten toegekend voor gediplomeerde trainers, regelmatige werking en structuur van de sportvereniging.

Procedure

Alle erkende sportverenigingen ontvangen in de loop van de maand augustus een aanvraagdossier. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk 30 september worden ingediend. 

Voorwaarden

In het reglement staat opgesomd voor welke items de vereniging punten kan verdienen en hoe de subsidie verdeeld wordt.