Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (enkel voor sportvereniging)

Via dit reglement worden punten toegekend voor de jeugdwerking van de sportvereniging. Voornamelijk het aanbieden van jeugdtrainingen onder leiding van gediplomeerde jeugdtrainers van de vereniging en het volgen van opleidingen worden gewaardeerd.

Procedure
Alle erkende sportverenigingen ontvangen in de loop van de maand augustus een aanvraagdossier. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk 30 september worden ingediend

Voorwaarden
In het reglement wordt opgesomd voor welke zaken punten worden toegekend en hoe de subsidie verdeeld wordt.