Uitzonderlijke sportactiviteiten (enkel voor sportvereniging)

Erkende Hoogstraatse sportverenigingen kunnen ondersteuning krijgen vanuit het stadsbestuur voor de organisatie van uitzonderlijke sportactiviteiten met minimaal een uitstraling op Vlaams niveau. 

Procedure:

  • Voor logistieke ondersteuning van het evenement dient de aanvraag 3 maanden vooraf ingediend te worden.
  • Voor een renteloos voorschot of financiële ondersteuning dient de aanvraag voor 2 januari van het voorafgaande jaar ingediend te worden. 

Voorwaarden:
Artikel 5 van het reglement geeft weer welke voorwaarden aan de verschillende vormen van ondersteuning verbonden zijn.