Subsidie voor sport- en beweegaanbod (enkel voor ouderenvereniging)

Ouderenverenigingen die een sport- en beweegaanbod organiseren voor hun leden kunnen hiervoor een subsidie ontvangen. Het gaat hier over het organiseren van lessenreeksen of het deelnemen met de vereniging aan een sportdag. 

Procedure:
Alle erkende ouderenverenigingen ontvangen in de loop van de maand augustus een aanvraagdossier. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk 30 september worden ingediend. 

Voorwaarden:
Punten kunnen verdiend worden door het organiseren van 5 lessen omtrent sport en bewegen met erkende lesgever of deelname met de vereniging aan een regionale of gemeentelijke sportieve ontmoetingsdag. Minimaal 5% van de leden moet deelnemen. Het reglement geeft weer hoe de subsidie verdeeld wordt.