Zaalverhuur voor socio-culturele activiteiten

De volgende ruimten komen in aanmerking voor gebruik door derden voor korte duur voor lezingen en vergaderingen.

  • Refter, TV-klas, computerklas en speelplaats van de gemeentelijke basisschool Hoogstraten, Gr. Elisabethlaan 21
  • Refter van de gemeentelijke basisschool Wortel, Worteldorp 13
  • Refter van de gemeentelijke basisschool Wortel, Rooimans 5
  • Refter van de gemeentelijke basisschool Meer/Meersel-Dreef, Kapelweg 2
  • Refter van de gemeentelijke lagere school De Meerpaal, Terbeeksestraat 6
  • Speelplein van de openbare bibliotheek afdeling Meer, Meerdorp 4

Procedure

Aanvragen voor deze lokalen kunnen schriftelijk of per mail binnengeleverd worden bij de dienst cultuur

Bedrag

Een overzicht van de huurprijzen vindt u terug in het retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur