Besluiten raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn is een openbaar bestuur met een eigen raad. De OCMW-raad vergadert in principe maandelijks op de tweede maandag van de maand om 19.30 uur. De vergaderingen van de raad zijn openbaar, tenzij het over personen gaat of de openbare orde de besloten zitting vereist. De vergadering vindt plaats in de Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten.