Ontwikkelingsvisie Hoogstraten

Onderzoek naar de draagkracht van de site molen en site centrum