Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Wanneer is iemand zorgbehoevend en waar en hoe kan deze persoon het best wonen? Het is best een moeilijke oefening en het is niet altijd evident om een pasklaar antwoord te vinden op de zorgvragen, zoals waar gaat deze persoon of personen wonen, wat is het zorgaanbod, wanneer en hoe lang kan de zorgbehoevende terecht in de (zorg)woning, noem maar op.  

In Hoogstraten onderzoeken we samen met IOK en LiCalab tijdens een proefproject een interessante alternatieve woonvorm, namelijk een mobiele zorgwoning in de tuin van de kinderen, de mantelzorger,… kortom de zorgverstrekker van de zorgbehoevende.

Het plaatsen van een mobiele zorgwoning in de tuin zou een bijkomend aanbod kunnen vormen waarbij vrij snel ingespeeld kan worden op een zorgvraag én wonen in de onmiddellijke nabijheid van dierbaren zonder alle privacy en zelfstandigheid te moeten opofferen.

Een tijdelijke mobiele zorgwoning is een verplaatsbare woonunit, die tijdelijk in de tuin van een zorgverstrekker wordt geplaatst voor de huisvesting van een zorgbehoevende.

Proefproject

Dit proefproject heeft als mogelijk doel effectief een aantal mobiele zorgwoningen te gaan plaatsen en op die manier praktijkervaring op te doen op het vlak van ruimtelijke ordening, woningkwaliteit en duurzaamheid.

Er loopt momenteel een samenaankoop georganiseerd door de partners om een mobiele zorgwoning te kunnen aanbieden via een huurformule aan inwoners van Hoogstraten die een zorgbehoevend persoon willen huisvesten in hun tuin. De zorgwoning kan dus niet gekocht worden.

Hoogstraten is op zoek naar zowel inwoners die bereid zijn om een mobiele zorgwoning in de tuin te plaatsen voor de opvang van een zorgbehoevende, alsook zoeken we naar personen die een frisse inbreng hebben in dit project en deel willen uitmaken van de stuurgroep om zowel de mogelijkheden als struikelblokken onder de loep te nemen.

Indien je jezelf aangeeft om in dit project in te stappen zal gekeken worden of de zorgvraag en facilitaire voorwaarden behaald worden om daarna begeleid te worden naar de realisatie van een mobiele zorgwoning in de tuin.

Voor vragen en aanmelding kan je terecht bij Carolien Ruts – dienst Wonen. Carolien.ruts@hoogstraten.be of bij Peggy Van Dijck – peggy.vanDijck@hoogstraten.be 03 340 16 00