Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Wanneer is iemand zorgbehoevend en waar en hoe kan deze persoon het best wonen? Het is best een moeilijke oefening en het is niet altijd evident om een pasklaar antwoord te vinden op de zorgvragen, zoals waar gaat deze persoon of personen wonen, wat is het zorgaanbod, wanneer en hoe lang kan de zorgbehoevende terecht in de (zorg)woning, ... .

In Hoogstraten is er de mogelijkheid tot een interessante alternatieve woonvorm, namelijk een mobiele zorgwoning in de tuin van de kinderen, de mantelzorger,… kortom de zorgverstrekker van de zorgbehoevende.

Het plaatsen van een mobiele zorgwoning in de tuin zou een bijkomend aanbod kunnen vormen waarbij vrij snel ingespeeld kan worden op een zorgvraag én wonen in de onmiddellijke nabijheid van dierbaren zonder alle privacy en zelfstandigheid te moeten opofferen. Dit in zowel koop- als huurwoningen in mobiele vorm. 

Een tijdelijke mobiele zorgwoning is een verplaatsbare woonunit, die tijdelijk in de tuin van een zorgverstrekker wordt geplaatst voor de huisvesting van een zorgbehoevende.

Voor vragen en aanmelding kan je terecht bij Carolien Ruts – dienst Wonen. Carolien.ruts@hoogstraten.be of bij Peggy Van Dijck – peggy.vanDijck@hoogstraten.be 03 340 16 00