Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
De lokale besturen als regisseur van het tewerkstellingsbeleid

Wat?

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak van de sociale economie en werk. Lokale besturen bepalen grotendeels zelf, op basis van de lokale noden en opportuniteiten, hoe zij hun regierol concreet invullen met zelf geformuleerde doelstellingen, actieplannen en acties. Lokale besturen die een lokale regierol inzake sociale economie en werk opnemen, worden daarin financieel ondersteund door de Vlaamse overheid, wanneer ze ook werken binnen de contouren van de Vlaamse beleidsprioriteiten.

Wie?

Deze regierol wordt opgenomen door de interlokale vereniging Noorderkempen Werkt zes gemeenten uit de Noorderkempen. Zij heeft hierbij een geregeld overleg tussen de arbeidstrajectbegeleiders van de lokale besturen. Voor dit thema is een aparte stuurgroep opgericht. Zij heeft voor het uitvoeren van acties als job events ook een samenwerkingsakkoord afgesloten met VDAB.