Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.

De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
- een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
- kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
- een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
- een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

 

Via onderstaande links  kan je volgende documenten raadplegen:

- de programmatorische aanpak stikstof
- de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

 

Je kan de documenten ook digitaal inkijken bij de Dienst omgeving - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten.

Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden via een mail naar ruimtelijke.ordening@hoogstraten.be of telefonisch op 03/340.19.11.