Humanitaire hulp

Humanitaire hulp omvat steun aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. Het primaire doel is het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid. De hulp wordt gegeven in acute noodsituaties, zoals rampen, aanslagen, hongersnoden en overstromingen of aan landen die langdurig in crisis of oorlog verkeren. De gegeven steun wordt gebruikt voor preventie, rehabilitatie, heropbouw, vredesopbouw en democratisering.

De mondiale raad brengt advies uit aan het schepencollege voor de besteding van het budget aan humanitaire hulp.