Commissie ruimtelijke ordening en leefmilieu

volgende vergadering: woensdag 14 februari 2018

De volgende commissie zal gezamenlijk met de GECORO plaatsvinden op woensdag 14 februari om 20.00 uur in de welgezinde.

Op de agenda staan volgende punten:

  • Toelichting RUP Gemeenteplein Meerle
  • Toelichting Meerle, ons dorp

Ward Baets

Schepen ruimtelijke ordening en leefmilieu