Commissie Personeel

volgende vergadering: donderdag 10 november 2016

De vergadering van de commissie personeel vindt plaats op donderdag 10 november 2016 om 20.00 uur in vergaderzaal De Welgezinde van het stadhuis.

Volgende agendapunten zullen behandeld worden:

Agenda:

  • Aansluiting stad Hoogstraten bij Jobpunt Vlaanderen
  • Toelichting over integratietraject Stad en OCMW, meer bepaald in de afdeling ruimte + aanpassing personeelsformatie 2016 

  • Aanpassing rechtspositieregeling

  • Varia