Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Als je dit formulier invult en je voldoet aan de voorwaarden voor huldiging, wordt je automatisch meegenomen als sportlaureaat dus hoef je het aparte formulier "kandidaat sportlaureaat" niet in te vullen. 

Straat + nummer*Postcode*Gemeente*
Lid van een vereniging?
Naam verenigingContactpersoonTelefoonnummer of email
Geef een overzicht van de sportieve prestaties in 2021 in volgorde van belangrijkheid.
Motiveer waarom deze kandidaat wordt voorgedragen voor de titel van sportman. Een prestatie kan uitzonderlijk zijn omwille van verschillende redenen zoals niveau, voorbereiding of aantal uren training, aantal deelnemers op een bepaald niveau, ... Digitale foto's en / of videofilm zijn wenselijk om de kandidatuur te verduidelijken. Gelieve deze voor 1 januari 2023 te verzenden naar sport@hoogstraten.be.
Kandidatuur ingediend door
Naam*Telefoonnummer*Email*
Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.