Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Wat zegt de wegcode?

Specifieke verkeersregels

In een woonerf gelden specifieke verkeersregels

  • Voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg gebruiken. Spelen is eveneens toegelaten
  • Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen; zo nodig moet men stoppen. Voetgangers mogen anderzijds het verkeer niet nodeloos belemmeren
  • De snelheid is beperkt tot 20 km per uur
  • Parkeren is verboden, behalve op de plaatsen die daarvoor voorzien zijn
  • Stilstaande of geparkeerde voertuigen mogen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden

Woonerven in Hoogstraten

In Hoogstraten is de Jaak Aertslaan (OCMW-site) voorzien als woonerf. In de toekomst zullen er nog woonerven bijkomen.