Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Spijker afbeelding

Volg hier de acties voor de schoolomgeving van het Spijker binnen het project School-straten

De evaluatie van de testfase is uitgevoerd. Benieuwd welke maatregelen definitief worden en hoe we verder gaan? Onder fase 4 vindt u meer informatie. 

Fase 1 : wat wil het kind zelf?

Kinderen beleven de rit naar school anders dan volwassenen. Ze kijken op een andere hoogte en met andere interesses. Door interviews met kinderen en kleuters op de speelplaats vertellen ze ons hoe zij de verplaatsing naar school ervaren. En we hebben hen ook letterlijk gevolgd. Met een go-pro filmden we de rit van kinderen naar school.

Het belevingsonderzoek bij de kinderen hebben we weergegeven in een kort filmpje per school. Het vormt de basis voor de volgende stappen in het project. Bekijk het filmpje hier!

Filmpje School-straten Spijker Hoogstraten

Fase 2 : samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken

Met kinderen en volwassenen formuleren we gezamenlijke uitdagingen per school. Elke school heeft immers een eigen mobiliteitssituatie. Met behulp van experts, zoeken we samen naar oplossingen. In februari 2018 kwamen (groot)ouders, buren en de school samen in een werksessie om ideeën uit te werken voor meer bewegingsvrijheid rondom de school. In een eerste deel van de werksessie hebben zij in korte gesprekken per twee gezocht naar oplossingen voor de uitdagingen voor de school. In een tweede deel werden een aantal ideeën verder uitgewerkt en gepresenteerd aan de groep. De ideeën en uitgewerkte voorstellen van deze werksessies worden mee genomen naar het expertenoverleg.

Hierbij vindt u de uitnodiging, de presentatie en het verslag van deze werksessie. Was u er niet bij? Heeft u nog ideeën voor de schoolomgeving? Laat ze ons nog weten via mobiliteit@hoogstraten.be !

Fase 3 : invoeren, testen en evalueren

Vanaf begin mei zal u iets zien veranderen in de schoolomgeving van basisschool Spijker. Om meer ruimte te geven aan fietsers en stappers wordt er een testopstelling uitgerold in de schoolomgeving.

U kan hieraan meewerken door dan extra alert te zijn voor deze veranderingen. De maatregelen vragen misschien een kleine aanpassing aan uw gewoontes. Hopelijk bent u snel mee en ziet u de voordelen ervan voor fietsers en stappers. De testfase verloopt vlotter als iedereen goed geïnformeerd is. In dit krantje krijgt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de schoolomgeving.

In de testfase krijgt u de kans om mee te evalueren. In hoeverre dragen de maatregelen bij tot de uitdagingen van de school? Door interviews en enquêtes zullen zo veel mogelijk mensen bevraagd worden, zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast wordt er vaak geobserveerd hoe de testfase loopt, door de stad, buurtbewoner en de school. Als de evaluatie positief is, dan engageren de school en het stadsbestuur zich om de proefopstellingen om te vormen naar permanente maatregelen.  De veiligheid en ruimte voor fietsende en stappende kinderen staat daarbij centraal.

Fase 4 : testopstelling geslaagd? Houden zo!

Na het testen en evalueren, wordt dit de nieuwe situatie voor de schoolomgeving van Spijker:

1. Het Spijker behoudt de schoolstraat in de Antoon de Lalaingstraat
2. De enkele richting in de Antoon de Lalaingstraat blijft, met extra ruimte voor fietsers en stappers op de weg.
3. Samen zoeken we nog naar bijkomende veiligheidsmaatregelen voor de hinder van omrijdend autoverkeer op te vangen voor fietsers en stappers.

Een uitgebreide toelichting van de evaluatie vindt u in deze nieuwsbrief. 

Het invoeren van de schoolstraat en de éénrichtingsstraat zijn niet de enige maatregelen die nodig zijn in de schoolomgeving van basisschool Spijker. Onder meer de Gelmelstraat en de Gustaaf Segersstraat vormen eveneens een grote uitdaging. In het mobiliteitsplan van de stad worden voor deze zones oplossingen gezocht.