Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Scharrel

Volg hier de acties voor de schoolomgeving van de Scharrel binnen het project School-straten. 

Fase 1 : wat wil het kind zelf?

Kinderen beleven de rit naar school anders dan volwassenen. Ze kijken op een andere hoogte en met andere interesses. Door interviews met kinderen en kleuters op de speelplaats vertellen ze ons hoe zij de verplaatsing naar school ervaren. En we hebben hen ook letterlijk gevolgd. Met een go-pro filmden we de rit van kinderen naar school.

Het belevingsonderzoek bij de kinderen hebben we weergegeven in een kort filmpje per school. Het vormt de basis voor de volgende stappen in het project. Bekijk het filmpje hier!

Filmpje School-straten Scharrel Minderhout

Fase 2 : samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken

Met kinderen en volwassenen formuleren we gezamenlijke uitdagingen per school. Elke school heeft immers een eigen mobiliteitssituatie. Met behulp van experts, zoeken we samen naar oplossingen.

In februari 2018 kwamen (groot)ouders, buren en de school samen in een werksessie om ideeën uit te werken voor meer bewegingsvrijheid rondom de school. In een eerste deel van de werksessie hebben zij in korte gesprekken per twee gezocht naar oplossingen voor de uitdagingen voor de school. In een tweede deel werden een aantal ideeën verder uitgewerkt en gepresenteerd aan de groep. De ideeën en uitgewerkte voorstellen van deze werksessies worden mee genomen naar het expertenoverleg. 

HIerbij vindt u de uitnodiging, de presentatie en het verslag van deze werksessie. Was u er niet bij? Heeft u nog ideeën voor de schoolomgeving? Laat ze ons nog weten via mobiliteit@hoogstraten.be !

Fase 3: invoeren, testen en evalueren

Vanaf half mei werden er rond de kleuterschool met tijdelijke infrastructuur en reglementeringen nieuwe maatregelen getest. Vanaf september starten de proefopstellingen aan de lagere school. Deze proefopstellingen kunnen erg diverse vormen aannemen: van sensibiliserende prikacties tot structurele ingrepen die we minstens een maand lang testen.

U kan hieraan meewerken door dan extra alert te zijn voor deze veranderingen. De maatregelen vragen misschien een kleine aanpassing aan uw gewoontes. Hopelijk bent u snel mee en ziet u de voordelen ervan voor fietsers en stappers. De testfase verloopt vlotter als iedereen goed geïnformeerd is. In dit krantje krijgt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de schoolomgeving.

In de testfase krijgt u de kans om mee te evalueren. In hoeverre dragen de maatregelen bij tot de uitdagingen van de school? Door interviews en enquêtes zullen zo veel mogelijk mensen bevraagd worden. Als de evaluatie positief is, dan engageren de school en het stadsbestuur zich om de proefopstellingen om te vormen naar permanente maatregelen.

Fase 4 : testopstelling geslaagd? Houden zo!

Na het testen en evalueren, wordt dit de nieuwe situatie voor de schoolomgeving van Scharrel :

  1. De Schoolstraat wordt een schoolstraat, die tijdelijk wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;
  2. Ook overdag en in het weekend meer plaats voor fietsers en stappers in de Schoolstraat door enkele richting;
  3. De autostroom en de fietsstroom worden in de Kuip gescheiden ; er komt een apart in- en uitrit op de Kuip aan de bib en KLJ van Minderhout. De auto’s rijden dus vanaf daar in en uit de Kuip en vormen zo geen probleem meer voor fietsers en stappers.

De evaluatie van de schoolstraatopstelling aan de kleuterschool is positief bevonden. De tijdelijke opstelling wordt permanent. De straat wordt aan het begin en einde van de schooldag voor een half uurtje afgesloten. Met enkele uitzonderingen is er dan geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. Kinderen, ouders en grootouders kunnen dan in alle rust fietsen of wandelen in de schoolomgeving. De auto’s staan verspreid een beetje verder geparkeerd, waar vroeger de auto’s bijna tot aan de schoolpoort reden. De schoolstraat zorgt voor meer beweging, minder autoverkeer en dus ook een gezondere schoolomgeving.

School-straten, scharrel, schoolstraat, mobiliteit