Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Begin 2022 werd het traject School-straten opgestart in De Wijsneus. We doorlopen verschillende fasen om uiteindelijk tegen eind 2022 te komen tot definitieve maatregelen.

Fase 1: Wat wil het kind zelf?

Kinderen beleven de rit naar school anders dan volwassenen. Ze kijken op een andere hoogte en met andere interesses. Door interviews met kinderen en kleuters op de speelplaats kwamen we te weten hoe zij de verplaatsing naar school ervaren. Het belevingsonderzoek bij de kinderen werd uitgevoerd in 2017 en weergegeven in een kort filmpje per school. Het vormt de basis voor de volgende stappen in het project. Bekijk het filmpje hieronder.

Fase 2: Samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken

Belevingsonderzoek bij kinderen en volwassenen

In maart legden we ons oor te luisteren bij de leerlingen van De Wijsneus. Met kleine groepjes kinderen (van de 3de kleuterklas tot het 6de leerjaar) gingen we te voet op pad in de schoolomgeving. De leerlingen toonden ons hoe zij naar school komen, wat ze goed en veilig vinden en waar het beter kan. We gingen in totaal met ruim 20 kinderen op pad.

Vervolgens deden we een brede digitale bevraging bij de ouders, het schoolteam en de buurtbewoners om de uitdagingen voor deze schoolomgeving helder te krijgen. Ook de leden van Wortel 2030, de dorpsraad én de mobiliteitsraad kregen de kans om deze enquête in te vullen. Meer dan 90 personen namen deel aan deze bevraging. Dit leverde veel nuttige informatie en voorstellen op.

In deze periode deden we ook verschillende observaties tijdens de ochtend- en avondspits (aan beide vestigingen en centraal aan De Boomkes) en verkeerstellingen in de schoolomgeving.

Zo zijn we gekomen tot een zestal uitdagingen voor de schoolomgeving van De Wijsneus. Je kan ze hieronder nalezen.

Van uitdagingen naar oplossingen

Voor elke uitdaging werden oplossingen bedacht tijdens een werksessie met ouders, leerkrachten, buurtbewoners en politie op 28 april 2022. Deze oplossingen werden nadien verder verfijnd door de stuurgroep en twee experten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en een studiebureau.

De stuurgroep bestaat uit enkele leden van het schoolteam en de ouderraad, een buurtbewoner, een gemachtigd opzichter en de wijkagent. Deze stuurgroep volgt het hele traject School-straten van nabij mee op.

Kon je niet naar de werksessie komen? Bekijk hieronder de presentatie met de uitdagingen voor Wortel en veel ideeën voor mogelijke oplossingen.

Testmaatregelen vanaf 25 augustus 2022

Vanaf eind augustus gaan we samen met de school, de ouderraad en de lokale politie een aantal verkeersmaatregelen uittesten die meer ruimte geven aan fietsende en stappende kinderen. De testmaatregelen werden mee bedacht door kinderen, ouders, buren en leerkrachten en werden half juni positief onthaald op het dorpsmoment van Wortel2030.

De testfase duurt tot aan de herfstvakantie. Nadien krijgen alle betrokkenen de kans om de proefopstellingen mee te evalueren. Eind 2022 kunnen we dan knopen doorhakken over de maatregelen die definitief mogen ingericht worden.

De testmaatregelen in grote lijnen:

  • Vanuit het Poeleinde maken we via het Kerkpad en een stukje van de Sint-Janstraat een lint van fietsstraten tot in de Rooimans. In een fietsstraat blijven de auto’s en vrachtwagens achter de fietsers rijden. Een fietser mag er de helft van de rijbaan gebruiken. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. LET OP: aan kruispunten geven we de gebruikers van het fietslint voorrang op het verkeer dat uit andere richtingen komt.
  • In de Rooimans gaan we enkelrichtingsverkeer (voor het gemotoriseerd verkeer) uittesten, met uitzondering van het eerste stuk tussen café De Nieuwe Buiten en de splitsing.
  • In Worteldorp voorbij de bakker (richting Merksplas) komt een extra zebrapad zodat alle schoolgaande kinderen hier veilig kunnen oversteken. De overzetters zullen hier ‘s morgens paraat staan en de leerkrachten nemen 's avonds deze taak op zich.
  • We testen samen met de school of de schoolingangen langs Worteldorp dicht kunnen blijven. Alle kinderen kunnen naar school via de veiligere ingangen in de Rooimans en het Kerkpad.

In deze folder staat alles nog eens uitgelegd. De folder wordt op papier bezorgd aan de bewoners van het fietslint en kan je ook meenemen bij de lokale handelaars.