De Wijsneus

Wijsneus

Volg hier de acties voor de schoolomgeving van De Wijsneus binnen het project School-straten

We starten met het zoeken naar oplossingen voor deze school in een later schooljaar. 

In het schooljaar 2017 - 2018 startten we met de Meerpaal en Kiekeboe in Meer, Spijker in Hoogstraten en Scharrel in Minderhout.  U kan de fases van School-straten voor deze scholen volgen op onze webpagina school-straten.

Fase 1 : wat wil het kind zelf?

Kinderen beleven de rit naar school anders dan volwassenen. Ze kijken op een andere hoogte en met andere interesses. Door interviews met kinderen en kleuters op de speelplaats vertellen ze ons hoe zij de verplaatsing naar school ervaren. En we hebben hen ook letterlijk gevolgd. Met een go-pro filmden we de rit van kinderen naar school.

Het belevingsonderzoek bij de kinderen hebben we weergegeven in een kort filmpje per school. Het vormt de basis voor de volgende stappen in het project. Bekijk het filmpje hier!

Filmpje School-straten De Wijsneus Wortel

Fase 2 : samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken

Met kinderen en volwassenen formuleren we gezamenlijke uitdagingen per school. Elke school heeft immers een eigen mobiliteitssituatie. Met de hulp van experts, zoeken we samen naar oplossingen.

We starten met het zoeken naar oplossingen voor deze school in het schooljaar 2018 - 2019. 

In het huidige schooljaar starten we met Gemeenteschool Hoogstraten, de Meerpaal en Kiekeboe in Meer, Spijker in Hoogstraten en Scharrel in Minderhout.