Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Fase 1: Wat wil het kind zelf?

Kinderen beleven de rit naar school anders dan volwassenen. Ze kijken op een andere hoogte en met andere interesses. Bij de lancering van het project School-straten voor alle Hoogstraatse scholen deden we interviews met kinderen en kleuters op de speelplaats. Zo kwamen we te weten hoe zij de verplaatsing naar school ervaren. Dit belevingsonderzoek bij de kinderen werd uitgevoerd in 2017 en resulteerde in een kort filmpje per school. Het vormt de basis voor de volgende stappen in het project. Bekijk het filmpje hieronder.

Fase 2: Samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken

In maart legden we ons oor te luisteren bij de leerlingen van De Wijsneus. Met kleine groepjes kinderen (van de 3de kleuterklas tot het 6de leerjaar) gingen we te voet op pad in de schoolomgeving. De leerlingen toonden ons hoe zij naar school komen, wat ze goed en veilig vinden en waar het beter kan. We gingen in totaal met ruim 20 kinderen op pad.

Vervolgens deden we een brede digitale bevraging bij de ouders, het schoolteam en de buurtbewoners om de uitdagingen voor deze schoolomgeving helder te krijgen. Ook de leden van Wortel 2030, de dorpsraad én de mobiliteitsraad kregen de kans om deze enquête in te vullen. Meer dan 90 personen namen deel aan deze bevraging. Dit leverde veel nuttige informatie en voorstellen op.

In deze periode deden we ook verschillende observaties tijdens de ochtend- en avondspits (aan beide vestigingen en centraal aan De Boomkes) en verkeerstellingen in de schoolomgeving.

Zo zijn we gekomen tot een zestal uitdagingen voor de schoolomgeving van De Wijsneus. Je kan ze hieronder nalezen.

Van uitdagingen naar oplossingen

Voor elke uitdaging werden oplossingen bedacht tijdens een werksessie met ouders, leerkrachten, buurtbewoners en politie op 28 april 2022. Deze oplossingen werden nadien verder verfijnd door de stuurgroep en twee experten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en een studiebureau.

De stuurgroep bestaat uit enkele leden van het schoolteam en de ouderraad, een buurtbewoner, een gemachtigd opzichter en de wijkagent. Deze stuurgroep volgt het hele traject School-straten van nabij mee op.

Kon je niet naar de werksessie komen? Bekijk hieronder de presentatie met de uitdagingen voor Wortel en veel ideeën voor mogelijke oplossingen.

Fase 3 : Maatregelen uittesten en evalueren.

Vanaf eind augustus werden een aantal verkeersmaatregelen uitgetest. Deze maatregelen kwamen tot stand na overleg met de leerlingen, het schoolteam, de ouderraad, gemachtigde opzichters en de lokale politie. Ze werden ook positief onthaald op het dorpsmoment van Wortel2030 in juni 2022.

De testmaatregelen in grote lijnen:

  • Vanuit het Poeleinde maken we via het Kerkpad en een stukje van de Sint-Janstraat een lint van fietsstraten tot in de Rooimans. In een fietsstraat blijven de auto’s en vrachtwagens achter de fietsers rijden. Een fietser mag er de helft van de rijbaan gebruiken. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. LET OP: aan kruispunten geven we de gebruikers van het fietslint voorrang op het verkeer dat uit andere richtingen komt.
  • In Rooimans gaan we enkelrichtingsverkeer (voor het gemotoriseerd verkeer) uittesten, met uitzondering van het eerste stuk tussen café De Nieuwe Buiten en de splitsing.
  • In Worteldorp voorbij de bakker (richting Merksplas) komt een extra zebrapad zodat alle schoolgaande kinderen hier veilig kunnen oversteken. De overzetters zullen hier ‘s morgens paraat staan en de leerkrachten nemen 's avonds deze taak op zich.
  • We testen samen met de school of de schoolingangen langs Worteldorp dicht kunnen blijven. Alle kinderen kunnen naar school via de veiligere ingangen in de Rooimans en het Kerkpad.

In deze folder staat alles nog eens uitgelegd. De folder werd op papier bezorgd aan de bewoners van het fietslint en kon je ook meenemen bij de lokale handelaars.

Evaluatie testfase

De testmaatregelen werden in november en december 2022 geëvalueerd door de leerlingen (vanaf 3de kleuterklas) andere betrokkenen: schoolteam, ouders, buurtbewoners, gemachtigde opzichters en andere inwoners van Wortel. Meer dan 100 betrokkenen vulden een digitale bevraging in.

Wat we leerden uit de evaluatie, lees je in dit krantje.

Bijkomende testmaatregel

Omdat het lint van fietsstraten positief geëvalueerd werd en behouden mag blijven, willen we de oversteekplaats in Worteldorp zo veilig mogelijk inrichten in samenwerking met de wegbeheerder: de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Gemeenschap.

Daarom wordt sinds begin juni 2023 een bijkomende verkeersmaatregel uitgetest: beperkt éénrichtingsverkeer in een stukje van de Sint-Janstraat, in de richting van Worteldorp. Meer uitleg over deze maatregel vind je op onze Denk Mee website. Daar zal in de loop van augustus ook een digitale bevraging verschijnen om deze maatregel te evalueren.

Fase 4 : Definitieve maatregelen

Van zodra we zicht hebben op de evaluatie van de bijkomende testmaatregel, kunnen we overgaan tot de uitvoering van volgende definitieve maatregelen:

  • Definitieve wegmarkeringen op het fietslint + een uitbreiding van het fietslint richting Poeleinde - Moerklokstraat - Oude Weg.
  • Overleg met de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Gemeenschap over aanpassingen aan de oversteekplaats.

Intussen zijn we ook gestart met een ontwerp voor de herinrichting van Rooimans ter hoogte van de schoolpoort en de zijgevel van de school. Daar zorgen we voor meer ruimte voor wachtende ouders (en hun fietsen) en een breder voetpad aan de zijgevel van de school.