Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Meerpaal Kiekeboe

Volg hier de acties voor de schoolomgeving van De Meerpaal en Kiekeboe binnen het project School-straten.

 

Fase 1 : wat wil het kind zelf?

Kinderen beleven de rit naar school anders dan volwassenen. Ze kijken op een andere hoogte en met andere interesses. Door interviews met kinderen en kleuters op de speelplaats vertellen ze ons hoe zij de verplaatsing naar school ervaren. En we hebben hen ook letterlijk gevolgd. Met een go-pro filmden we de rit van kinderen naar school.

Het belevingsonderzoek bij de kinderen hebben we weergegeven in een kort filmpje per school. Het vormt de basis voor de volgende stappen in het project. Bekijk het filmpje hier!

Filmpje School-straten De Meerpaal en Kiekeboe Meer

Fase 2 : samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken

Met kinderen en volwassenen formuleren we gezamenlijke uitdagingen per school. Elke school heeft immers een eigen mobiliteitssituatie. Met behulp van experts, zoeken we samen naar oplossingen.

In december 2017 kwamen (groot)ouders, buren en de school samen in een werksessie om ideeën uit te werken voor meer bewegingsvrijheid rondom de school. In een eerste deel van de werksessie hebben zij in korte gesprekken per twee gezocht naar oplossingen voor de uitdagingen voor de school. In een tweede deel werden een aantal ideeën verder uitgewerkt en gepresenteerd aan de groep. De ideeën en uitgewerkte voorstellen van deze werksessies worden mee genomen naar het expertenoverleg. 

HIerbij vindt u de uitnodiging, de presentatie en het verslag van deze werksessie. Was u er niet bij? Heeft u nog ideeën voor de schoolomgeving? Laat ze ons nog weten via de online bevraging van school-straten!

Fase 3 : invoeren testen en evalueren

U zal vanaf half mei merken dat de mobiliteitsoplossingen met tijdelijke infrastructuur en reglementering worden uitgeprobeerd. Deze proefopstellingen kunnen erg diverse vormen aannemen: van sensibiliserende prikacties tot structurele ingrepen die we minstens een maand lang testen. De testfase verloopt vlotter als iedereen goed geïnformeerd is. In dit krantje krijgt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de schoolomgeving.

U kan hieraan meewerken door dan extra alert te zijn voor deze veranderingen. De maatregelen vragen misschien een kleine aanpassing aan uw gewoontes. Hopelijk bent u snel mee en ziet u de voordelen ervan voor fietsers en stappers.

In de testfase krijgt u de kans om mee te evalueren. In hoeverre dragen de maatregelen bij tot de uitdagingen van de school? Door interviews en enquêtes zullen zo veel mogelijk mensen bevraagd worden. Als de evaluatie positief is, dan engageren de school en het stadsbestuur zich om de proefopstellingen om te vormen naar permanente maatregelen.

 

Fase 4 : testopstelling geslaagd? Houden zo!

Na het testen en evalueren, wordt dit de nieuwe situatie voor de schoolomgeving van de Meerpaal en Kiekeboe:

  1. De Donckstraat blijft een fietsstraat; fietsers krijgen er de belangrijkste plaats op de weg.
  2. Er wordt duidelijkheid geschept in de kiss en ride aan de lagere school :  daar kan je na schooltijd niet op parkeren omdat dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor fietsers en stappers;
  3. De markeringen op het fietspad blijven behouden;
  4. De schoolomgeving wordt duidelijker voor autobestuurders door kleurijke palen;
  5. Het kruispunt Donckstraat - Bijltje gaat verder in onderzoek om te verbeteren, met fietsers en stappers als belangrijkse gebruikers. 

De school, de ouderraad en het stadsbestuur hebben samen besloten om de tijdelijke maatregelen om te vormen tot permanente situaties.

Eerste fietsstraat in Hoogstraten. 

In een fietsstraat krijgen fietsers de belangrijkste plek op de weg. 

Wat kan u zelf doen? Rijdt u met de auto door de fietsstraat? Bedankt om fietsers NIET in te halen in een fietsstraat!