Jaarverslag

Voor de eerste keer besloten de stad en het OCMW om hun jaarverslag samen op te maken. Een beperkte werkgroep ging aan de slag en koos ervoor een aantal highlights van 2015 in het jaarverslag naar voren te schuiven, aangevuld met cijfermateriaal.

De beleidsdoelstellingen die het OCMW samen met de stad opstelde voor de periode 2014-2019 vormen de rode draad. Dit jaarverslag geeft een beeld van wat er allemaal aan bod kwam in 2015, zonder echter volledig te willen zijn.

Wie graag over een papieren versie beschikt kan dit opvragen bij de dienst communicatie.

Download