Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Algemene informatie

De zoneraad:

  • neemt in principe alle beslissingen en bepaalt de algemene missie van de hulpverleningszone
  • bepaalt waar de brandweerorganisatie moet staan op lange termijn
  • is samengesteld uit de burgemeesters van de 12 gemeenten die binnen het interventiegebied van de HVZ Taxandria vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen.

De vergadering van de zoneraad bestaat altijd uit een openbaar en besloten gedeelte.

Het openbaar gedeelte is voor iedereen toegankelijk. In kader van openbaarheid van bestuur (in navolging van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017) van alle overheidsorganisaties in ons land, worden de agenda (dagorde) en de notulen open zitting van de zoneraad gepubliceerd. Een link naar deze documenten kan u hier terugvinden.

Meer info

Deze pagina is opgemaakt om alle belangrijke documenten ter inzage van het publiek te vermelden. Bent u op zoek naar de werking van de hulpverleningszone, noodnummers en een link naar de website van hulpverleningszone Taxandria, klik dan op onderstaande link.