Besluiten raad voor maatschappelijk welzijn

Bekendmaking

Algemene informatie

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat iedere gemeente vanaf 2019 de besluiten van de OCMW-raad met een beknopte omschrijving op de gemeentelijke webstek moet weergeven. 

Een link naar deze documenten kan u hier terugvinden.

Documenten