Notulen raad voor maatschappelijk welzijn

Bekendmaking

Algemene informatie

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat iedere gemeente vanaf 2019 de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn op de gemeentelijke webstek moet weergeven. 

Een link naar deze documenten kan u hier terugvinden.

Notulen