trajectbegeleiding OCMW

Arbeidstrajectbegeleiding, kortweg ATB, is een vorm van activeringsbeleid, of het geheel van activiteiten, om gedrag, gedachten en gevoelens van de werkzoekende te beïnvloeden, in combinatie met bemiddeling, zodanig dat diens positie op de arbeidsmarkt verbetert en leidt tot reïntegratie. Deze vorm van begeleiding wordt aangeboden door het OCMW.