Resultaten bevraging meerjarenplan en timing

Jouw mening telt.

Op het digitale stadsplein van Hoogstraten stond tot midden juli een enquête (in kader van de meerjarenplanning 2019-2025) waarin we polsten naar wat jij belangrijk vindt. In 12 stellingen kon je mee bepalen hoe hoog we onze lat moeten leggen.

Er namen 312 Hoogstratenaren deel aan deze enquête. Voor het stadsbestuur is dit een eerste kennismaking met hoe jullie over bepaalde onderwerpen denken. Hartelijk bedankt dat je je mening met ons wilde delen! 

We plukten je gedachten en zijn klaar om jou de resultaten te laten zien. Klik daarvoor op onderstaande link.

Infografiek

Wat staat er nu te gebeuren?

Oktober - november - december 2019

 1. We willen met jou praten over welke klemtonen we moeten leggen. Daarom organiseren we twee thema-avonden. De eerste thema-avond gaat over mobiliteit en gaat door op 17 oktober. Mobiliteit is bij uitstek een thema dat iedereen aanbelangt en belangrijk is voor het stadsbestuur. Iedereen is uitgenodigd om mee na te denken (of gewoon te komen luisteren)! Schrijf je hier in.
   
 2. De adviesraden kunnen hun advies formuleren op beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die betrekking hebben op hun beleidsdomein.
   
 3. Op 21 november organiseren we een tweede thema-avond. Die zal over participatie gaan. Je zal er kunnen proeven met de manieren waarop je als inwoner van onze stad je stem zal kunnen laten horen. En misschien wil je ook wel meedenken en -doen! Die mogelijkheden willen we je bieden, maar daarom moeten we je eerst laten onderdompelen in de verschillende mogelijkheden die er bestaan.
   
 4. Tijdens deze tijdspanne wordt het meerjarenplan tot op actieniveau besproken in de politieke fracties.

 5. Op basis van de omgevingsanalyse, de bevraging, het beleidsdocument van het politiek bestuur, het beschikbare budget en de input die we uit de thema-avonden halen zullen we de meerjarenplanning eind december kunnen afronden en voorstellen aan de gemeenteraad.

 6. Op dat moment wordt helemaal duidelijk welke acties het stadsbestuur zal ondernemen tijdens deze legislatuur.