Vorming

Leren kan u levenslang doen. In het Lokaal Dienstencentrum (LDC) worden losse lessen gegeven en reeksen. Enkele voorbeelden: bloemschikken, geheugentraining, yoga, computerlessen, repaircafé, … Meer informatie vindt u in de centrumkrant.

Download