Huishoudelijk reglement LDC

In het huishoudelijk reglement staan de spelregels voor wie gebruik wil maken van het Lokaal Dienstencentrum (LDC). De precieze procedures staan beschreven en ook de tarieven zijn er in opgenomen. Dit document wordt jaarlijks aangepast.