Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Een vangnet bij ziekte of jobverlies

Als je een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan je je met de Verzekering Gewaarborgd Wonen gratis verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid je je lening af te betalen als je een tijd niet kunt werken.

De verzekering loopt over 10 jaar. Als je in die periode onvrijwillige werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je lening. Deze tegemoetkoming start na een wachttijd van 3 maanden en kan je maximaal 3 jaar lang ontvangen. Ook als je zelfstandige activiteiten hebt moeten stopzetten, kan je recht hebben op een tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat je een beroep kan doen op het overbruggingsrecht of op een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

De waarde van de te verzekeren woning mag door je bank niet hoger worden ingeschat dan 320.000 euro;
Het leningsbedrag moet minstens 50.000 euro bedragen (25.000 euro in geval van louter renovatiewerken);
Tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum mag je maximaal 10 dagen niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Ook als je via uitzendcontracten werkt kom je in aanmerking. Maar ook hier enkel als je niet meer dan 10 dagen zonder contract zat in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Belangrijk is dat je de aanvraag voor de verzekering gewaarborgd wonen moet indienen binnen de 12 maanden na de eerste kapitaalopname van je lening.

Als je leent voor nieuwbouw, bedraagt de tegemoetkoming maximum 600 euro per maand, in de andere gevallen maximum 500 euro per maand. De verzekeraar keert de tegemoetkoming maandelijks uit aan je kredietinstelling. Het bedrag dat je krijgt, hangt af van de verloren inkomsten, van je maandelijkse afbetalingsbedrag en van de tijd.

Meer info:

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen 

  •