Subsidie fuifbus

Wat?

Een subsidie voor een fuifbus kan aangevraagd worden voor het inleggen van een fuifbus en is bestemd voor het veilig vervoer van feestvierders naar en van een jeugdfuif op het grondgebied van Hoogstraten.

Voor wie?

De subsidie kan enkel aangevraagd worden door erkende Hoogstraatse jeugdverenigingen die een jeugdfuif organiseren. De vereniging staat zelf in voor de praktische organisatie.  

De fuifbus vervoert alle jongeren van en naar een jeugdfuif. Voor een ritje mag max 2 euro per passagier gevraagd worden. De opstapplaatsen worden gecommuniceerd door de organisator van de jeugdfuif.

Procedure?

Een erkende Hoogstraatse jeugdvereniging doet een aanvraag voor een subsidie via de dienst evenementen en dit 60 dagen voor de jeugdfuif.

Hoeveel?

Een organisator van een jeugdfuif kan maximaal één maal per jaar een subsidie aanvragen voor het inrichten van een fuifbus met een max van 350 euro.

Formulieren