Begijnhof

Hoogstraten
Begijnhof Hoogstraten

Het begijnhof van Hoogstraten is ontstaan voor 1380. In de 16de eeuw werd het meermaals door brand geteisterd. Gedurende al die tijd bleef het hof beperkt tot slechts een paar huisjes die in 1534 omringd werden door een stenen muur. In 1553 stonden er op het begijnhof welgeteld veertien woningen. Een halve eeuw later waren er nog maar twee begijntjes. De grote bloeiperiode van het begijnhof ligt tussen de tweede helft en het einde van de 17de eeuw. Het aantal begijnen steeg toen tot 160 zodat er woningen moesten worden bijgebouwd. Men begon ook met de bouw van een nieuwe kerk. Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw liep het aantal begijnen geleidelijk terug tot in 1972 het laatste begijntje definitief uit het begijnhof vertrok. 

Een uniek restauratieproject

In het begin van de jaren ‘90 kwamen enkele mensen van Hoogstraten tot het besluit dat het genoeg was geweest. Midden in hun dorp stond een mooi poëtisch begijnhof al jarenlang te verkommeren en zij besloten om dit prachtige monument van de ondergang te redden. Geld hadden ze niet, referenties ook niet, maar wel een dosis idealisme en enthousiasme. Ze zochten een aantal gelijkgestemde zielen en samen richtten ze de vzw Het Convent op. Deze vereniging kreeg het begijnhof in erfpacht voor een periode van 99 jaar en de restauratie kon beginnen. Het concept was eenvoudig: de 34 leden zouden elk één woning restaureren en samen zouden ze de gemeenschappelijke delen zoals muren, kapelletjes en pompen aanpakken. De werken namen een aanvang in 1992 en op 2 mei 1999 kon het begijnhof feestelijk worden heropend.  Dit ‘unieke’ restauratieproject viel meermaals in de prijzen. Sinds 1998 staat het begijnhof van Hoogstraten trouwens samen met nog twaalf andere Vlaamse begijnhoven op de Unesco-lijst van Werelderfgoed.

Begijnhofkerk

De begijnhofkerk is een driebeukige kerk in baksteen die in de jaren 1680-1687 door Libert Fabri werd gebouwd. Met uitzondering van de barokke voorgevel, is deze kerk aan de buitenzijde een sober gebouw. De toegang is rijkelijk versierd met een portaal uit arduin. Boven de deur, in een nis met schelpmotieven, prijkt het beeld van Maria. Zij is gehuld in een brede mantel met het kindje Jezus op de rechterarm en de scepter in de linkerhand. Het beeld dateert vermoedelijk uit de 15de eeuw en werd in 2010 gerestaureerd.

Verder ziet u boven de deur eveneens een bord met een engelenkopje waarop volgend jaarschrift te lezen is: eXtrVItVr DoMVs eXCeLsI (1687). Rechts hiervan, in een nis van de zuidelijke zijbeuk, ziet u Sint-Petrus met sleutels in zijn gevouwen handen. Links van het portaal, in een nis van de noordelijke zijbeuk, staat het beeld van de H. Joanna van Valois, stichteres van de Annonciaden. Zij draagt een kloosterkleed met het gordelkoord, een mantel, schoudermantel en een hoofdsluier met de Koninginnenkroon. De beelden werden in 1860 geschonken door E.H. Petrus van Roey, toenmalig pastoor van het begijnhof en zijn nicht begijn Joanna van Roey. Boven de kooringang bevindt zich een mooie houten zeszijdige dakruiter, bekroond met een lantaarn uitlopend op een scherpe spits. Bij de inwijding van de kerk op 10 augustus 1687 werden Sint- Jan Evangelist en de H. Begga de patroonheiligen van de kerk.

Openingsuren begijnhof & begijnhofkerk

  • Het begijnhof is dagelijks vrij toegankelijk. 
  • De begijnhofkerk is vanaf de opening van het toeristisch seizoen (4de zondag van april) t/m 31 oktober dagelijks vrij toegankelijk. Groepen o.l.v. een Hoogstraatse stadsgids kunnen gans het jaar door de begijnhofkerk bezoeken.